Yingyang,  95 x 95 cm 2017

Yingyang,

95 x 95 cm

2017

 high above,   140 x 95 cm, 2018

high above,

140 x 95 cm, 2018

 holy mountain,  95 x 95 cm, 2017

holy mountain,

95 x 95 cm,

2017

 light my fire,  70 x70 cm 2018

light my fire,

70 x70 cm

2018

 red rock  90 x 120 cm Acryl auf Leinwand 2017

red rock

90 x 120 cm

Acryl auf Leinwand

2017

 pink rock  95 x 140 cm Acryl auf Leinwand 2017

pink rock

95 x 140 cm

Acryl auf Leinwand

2017

eruption, 125 x 90 cm, Acryl/Leinwand, 2018
eruption, 125 x 90 cm, Acryl/Leinwand, 2018
sprunga, 145 x 95 cm, Acryl/Leinwand, 2018
sprunga, 145 x 95 cm, Acryl/Leinwand, 2018
hrunga, 140 x 90 cm, Acryl/Leinwand, 2018
hrunga, 140 x 90 cm, Acryl/Leinwand, 2018
white couple, 90 x 70 cm, Acryl/Leinwand, 2018
white couple, 90 x 70 cm, Acryl/Leinwand, 2018
early bird, 70 x 70 cm, Acryl/ Leinwand, 2018
early bird, 70 x 70 cm, Acryl/ Leinwand, 2018
 Strahl  70 x 70 cm Acryl auf Leinwand 2017

Strahl

70 x 70 cm

Acryl auf Leinwand

2017

Frühmorgens
Frühmorgens

90 x 90 cm
Acryl auf Leinwand
2011

Brücke
Brücke

2011
50 x 50 cm
Acryl auf Leinwand

17-1-6
17-1-6

55 x 55 cm
Acryl auf Leinwand
2017

17-1-4
17-1-4

55 x 55 cm
Acryl auf Leinwand
017

Ohne Titel
Ohne Titel

2016
90 x 130 cm
Acryl auf Leinwand

Eissee
Eissee

2011
100 x 100 cm
Acryl auf Leinwand

venician fog
venician fog

92 x 92 cm
Acryl auf Leinwand
2017

Nebel 3
Nebel 3

2009
90 x 90 cm
Acryl auf Leinwand

 Rhizom 11  80 x 130 cm Acryl auf Leinwand 2013  

Rhizom 11

80 x 130 cm

Acryl auf Leinwand

2013

 

 Verzweigungen 2  90 x 135 cm Acryl auf Leinwand 2013

Verzweigungen 2

90 x 135 cm

Acryl auf Leinwand

2013

Water lilies
Water lilies

Water lilies
Acryl auf Leinwand
2017

Mittags
Mittags

90 x 90 cm
Acryl auf Leinwand
2011  

 Yingyang,  95 x 95 cm 2017
 high above,   140 x 95 cm, 2018
 holy mountain,  95 x 95 cm, 2017
 light my fire,  70 x70 cm 2018
 red rock  90 x 120 cm Acryl auf Leinwand 2017
 pink rock  95 x 140 cm Acryl auf Leinwand 2017
eruption, 125 x 90 cm, Acryl/Leinwand, 2018
sprunga, 145 x 95 cm, Acryl/Leinwand, 2018
hrunga, 140 x 90 cm, Acryl/Leinwand, 2018
white couple, 90 x 70 cm, Acryl/Leinwand, 2018
early bird, 70 x 70 cm, Acryl/ Leinwand, 2018
 Strahl  70 x 70 cm Acryl auf Leinwand 2017
Frühmorgens
Brücke
17-1-6
17-1-4
Ohne Titel
Eissee
venician fog
Nebel 3
 Rhizom 11  80 x 130 cm Acryl auf Leinwand 2013  
 Verzweigungen 2  90 x 135 cm Acryl auf Leinwand 2013
Water lilies
Mittags

Yingyang,

95 x 95 cm

2017

high above,

140 x 95 cm, 2018

holy mountain,

95 x 95 cm,

2017

light my fire,

70 x70 cm

2018

red rock

90 x 120 cm

Acryl auf Leinwand

2017

pink rock

95 x 140 cm

Acryl auf Leinwand

2017

eruption, 125 x 90 cm, Acryl/Leinwand, 2018
sprunga, 145 x 95 cm, Acryl/Leinwand, 2018
hrunga, 140 x 90 cm, Acryl/Leinwand, 2018
white couple, 90 x 70 cm, Acryl/Leinwand, 2018
early bird, 70 x 70 cm, Acryl/ Leinwand, 2018

Strahl

70 x 70 cm

Acryl auf Leinwand

2017

Frühmorgens

90 x 90 cm
Acryl auf Leinwand
2011

Brücke

2011
50 x 50 cm
Acryl auf Leinwand

17-1-6

55 x 55 cm
Acryl auf Leinwand
2017

17-1-4

55 x 55 cm
Acryl auf Leinwand
017

Ohne Titel

2016
90 x 130 cm
Acryl auf Leinwand

Eissee

2011
100 x 100 cm
Acryl auf Leinwand

venician fog

92 x 92 cm
Acryl auf Leinwand
2017

Nebel 3

2009
90 x 90 cm
Acryl auf Leinwand

Rhizom 11

80 x 130 cm

Acryl auf Leinwand

2013

 

Verzweigungen 2

90 x 135 cm

Acryl auf Leinwand

2013

Water lilies

Water lilies
Acryl auf Leinwand
2017

Mittags

90 x 90 cm
Acryl auf Leinwand
2011  

show thumbnails